Skyldneren – hvem er det?

Hovedskyldner Samskyldner Andre Litt om mindreårige Hovedskyldner Den som har kjøpt varen eller tjenesten er hovedskyldner. Det er han som har ringt å bestilt tjenesten, den som har skrevet under avtalen om å motta tjenesten og som på andre måter har gjort en handling som medfører en leveranse fra kreditor. I noen tilfeller har loven […]