GDPR

I henhold til GDPR reglementet har man rett til å bli glemt, det gjelder også for debitorer som har hatt saker i KK2. Kravet om sletting oppstår når man ikke har behov for opplysningene lengre. KK2 sin GDPR metode vil slette sak og tilhørende informasjon hvis saken er slettet/avsluttet for mer enn 5 år siden. Utgangspunkt i […]