Agresso

Agresso

Innlesning av OCR

 1. Ocr KK2 fila i banken. Logger på bank. Krysser av for rett fil
 2.  Henter opp KK2 agenten. Trykker på Les OCR fil
 3. Kommer inn på import området, hvor alle filene ligger..Dobbelt klikker på rett fil…Og open
 4. Posteringsforslag fra KK2 kommer opp i KK2Agenten, her kan du gjøre endringer.
  1. Når konteringen ser ok ut! Trykker på Send bilag til økonomisystem! Du får en kjapp bekreftelse på at dette er ok. Det kan være vanskelig å se når det er få poster på fila.
  2. Du kan enten gjøre endringer i forslaget som kommer opp i KK2Agenten eller i forsystem AGRESSO.
  3. Velg Utskrift.  Du får nå opp skriveren, velg riktig skriver.
 5. Gå til Agresso, velg Import fra forsystem
 6. Velg bunt nr og forsystem, sjekk at dette er rett.
  1. Her kan du endre oppdekning av beløpet for hovedstol, salær og renter
  2. Her kan du endre fakturanr, hvis betalingen skal dekke opp en annen faktura enn KK2 foreslår.
 7. Innlesning av forsystemstransaskjoner, når du har gjort de endringer du skal leses filen inni Innlesning av forsystemtransaksjoner.
 8. Neste bilde, her må du fylle inn rett buntnummer og trykke F12 for å lagre.
 9. Du får da et bilag fra Agresso og i kundereskontroen din

Overføre allerede overført sak fra Agresso til KK2.

 1. Hvis man ønsker å føre saken over til KK2 igjen på nytt kan man gjøre som følger:
 2. Dobbelt klikk på fakturaen for å slette Inkassobyrå KK2 , status C og saksnr.
 3. Bruk KK2Agenten for å hente opp saken og overføre den på nytt.

Merke en faktura i Agresso at den er overført KK2

Noen ganger så glemmer man å oppdatere Agresso etter man har overført saker til KK2, da kan man oppdatere de manuelt ved å:

 1. Dobbeltklikk på faktura og legg inn flg.:
 2. Purrenivå: I (bokstaven i)
 3. Purredato: Dato den er ført over
 4. Inkassobyrå: KK2
 5. Saksnummer: ….-……..
 6. Ink.Status: C
 7. Betalingsmetod: BG

Da vil koblingen mot KK2 være opprettet og du vil få over betalinger ved kontroll mot økonomi.