Daglige arbeidsoppgaver

Sjekke innbetalinger i. Lese ocr ii. Manuelle innbetalinger iii. Innbetalinger fra NAV Lese ocr fra kommunens ordinære konto for regningsinnbetaling og oppdatere KK2 ved å kontrollere KK2 mot økonomisystem. Sjekker innbetalte saker for restbeløp i. Vurdere restbeløp, restbeløp håndtering. Skrive ut e-post Eventuelt overføre nye fordringer Gå igjennom og se om du har saker på forfallslisten som […]