GDPR

I henhold til GDPR reglementet har man rett til å bli glemt, det gjelder også for debitorer som har hatt saker i KK2. Kravet om sletting oppstår når man ikke har behov for opplysningene lengre. KK2 sin GDPR metode vil slette sak og tilhørende informasjon hvis saken er slettet/avsluttet for mer enn 5 år siden.
 • Utgangspunkt i GDPR – behandlingsansvarliges ansvar å overholde
 • Vi har laget maskinell sletting av data
  • For å lette oppfyllelsen av plikten om sletting, det vil si at vi maskinelt sletter saker i KK2
Hva slettes i KK2 etter innføring av GDPR rutine

Avsluttede saker eldre enn 5 år slettes

 • Unntak:
  • Hovedsak mer enn 5 år – undersaker slettes
  • Hovedsak mer enn 5 år – men aktiv skyggesak, Hovedsak slettes likevel ikke.

Slettingen:

 • KK2 har en relasjonsdatabase – ting henger sammen
 • Først slettes: tiltak, avdrag, fordringer og notater
 • Deretter slettes selve saken
 • Hvis debitor ikke har saker, slettes debitor
Skyldners rett til innsyn
 • Vi som databehandler gir det ikke!
 • Dere er behandlingsansvarlig
  • Dere må gi opplysningene – bare hvis noen spør