3. Dagens meldinger fra KK2

Dokumenter til utskrift

Her finner du en oversikt over dokumenter til utskrift sortert på dato da de ble laget i KK2.

Notater til forfall

Nedenfor finner du notater som forfaller denne dagen. Dette er notater du har valgt e-post varsel på.

  • Disse varslene kan man velge om man bare vil ha på e-post, bare på web eller både på e-post og web. Det settes opp av Kapitalkontroll – support@kapitalkontroll.no
  • Det som vises gjelder deg.  Dersom du ønsker å se for alle saksbehandlere, klikker du på knappen for Vis for alle saksbehandlere.