Integrasjon av Digipost

Løsningen i KK2 gjør at alle som har Digipost får inkasso dokumenter elektronisk i sin digitale postkasse. Dersom skyldneren ikke har Digipost vil Posten printe, pakke og sende med vanlig post.

Avtale om bruk av Digipost

For å kunne benytte tjenesten må kommunen ha en avtale med Digipost, den finner du her: Avtale om bruk av digipost.

Mange kommuner har allerede utsendelse med Digipost via SvarUt, men har egentlig ikke en avtale med Digipost. De har en avtale med Difi og deres “digital post til innebygger”-tjeneste som bruker Digipost og e-Boks som underleverandører. KK2 har en direkte kobling mot Digipost og det krever en egen avtale.

Oppsett i KK2

Digipostkompatible dokumenter
 • Vi har laget en ny dokumentpakke i KK2 som er kompatibel med utsendelse gjennom Digipost. Dokumentene er markert med en underscore _ , f.eks IKV_ , det er kun disse dokumentene som sendes til Digipost for utsendelse.
 • Det er laget egne saksganger med digipostkompatible dokumenter, de er merket med en * , f.eks *Standard med vurdering.
 • Man må gå over til de nye saksgangene og de nye dokumentene ved bruk av Digipost
  • Her kan man kombinere, det vil si at man kan produsere tiltak som ikke sendes Digipost, da benytter man de uten stjerne* eller dokumenter uten underscore_ og sender dokumentene selv.
 Administrasjon av utsendelse via Digipost

Når avtalen er signert vil vi aktivere Digipost på din kommune og du vil få  tilgang til et nytt administrasjonspanel i menyen i KK2.

I Digipost administrasjon kan du :

 1. Sende dokumenter til Digipost
  • Når et digipost-dokument er produsert i KK2 vil det fremkomme på listen, du kan her slette dokumenter som ikke skal sendes ut før du sender kjøringen.
 2. Feilmelding på saker som ikke er sendt ut via Digipost
  • Hvis et dokument ikke blir sendt ut fra Digipost, det kan skyldes mangelfull adresse. Da kommer dokumentet opp i feillisten. Du må da inn på saken, slette dokumentet, korrigere adresse og produsere nytt dokument med riktige opplysninger.
 3. Se kjøringer som ligger til behandling hos Digipost og venter på status, – Sendt web, Sendt print eller Ikke sendt
  • Inne på saken i KK2 vil dokumentet ha status Venter, inntil dokumentene er godkjent og sendt i Digipost.

 Se status på utsendte dokumenter

På sakssiden i KK2 vil du se om dokumentet er sendt digitalt, via post, venter eller ikke ble sendt.

 Avtale om digipost

Se Digipost brukeravtale, signer og returner til support@kapitalkontroll.no

Priser

Prisene finner du under Prisliste digipost. I tillegg legges det på kr. 1,15 pr sendte tiltak i administrasjonskostnader. Det er ingen oppstartsavgift for å ta i bruk tjenesten.