Gjenoppta og avslutte saker

For å avslutte en sak kan man benytte valget : Avslutt sak (Q)  Da endres valget i saksmenyen til Gjenoppta sak (Q) og saken får ny status:

Ønsker du å restarte saken igjen trykker du på Gjenoppta sak, og saken blir aktiv igjen.