Behandlingsterskel

Behandlingsterskel styrer når en sak avsluttes i KK2. Det fins to nivåer for å styre behandlingsterskel, på kreditornivå og saksnivå.

Det ligger default inne på alle at behandlingsterskelen på kreditor er 210,- denne kan dere endre hvis dere ønsker ett høyere eller lavere nivå.

Kreditornivå (for alle saker)

  • Gå til administrasjon
  • Valget ligger på kreditor, gå til rediger kreditor
  • Huk av valget og legg inn ønsket verdi, lagre
  • KK2 har nå ny terskelverdi for når en sak avsluttes.

På enkeltsaker

I stolpen inne på saken, under saksvalg (S), kan du endre behandlingsterskel på denne saken. Denne funksjonen kan du benytte når du har enkeltsaker som skal ha en annen terskel enn den som er satt som standard på kreditornivå.