Sett på langtidsovervåkning

Klikk på valget “Sett på langtidsovervåkning” og saken overføres til langtidsovervåkning. Status endres fra “Saken er aktiv” til “Saken er på langtidsovervåking”.

 

 

Når du har klikket på dette valget endres valget til “Opphev langtidsovervåking”. Dette valget aktiverer saken igjen.

 

 

 

Når en sak er satt på langtidsovervåkning kommer den opp til behandling etter 6 måneder, dersom den fremdeles skal overvåkes kommer den opp til behandling med de intervall du har valgt. Deretter kan du forlenge fristen avhengig av din vurdering.

Saker som er på langtidsovervåkning vil bli kontrollert mot økonomisystemet så fremt man ikke har satt fordringen på stopp mot økonomisystem.

Oppfølging av langtidsovervåkning
Når KK2 minner deg om saken kommer den opp på forfallslisten. Du får et varsel på oppstartssiden om at du har fått en sak til langtidsoppfølging. Du klikker på teksten forfallsliste, her får du en oversikt over de sakene som er til overvåking og som skal behandles. Klikk på saksnummeret og du får opp et nytt skjema for behandling av saken. Skjemaet du får opp ser slik ut:

langtidsovervakningoppflging_clickimage

Skjermbilde fra en fiktiv sak.

Det fremgår av bildet hva kravet gjelder og hvor stort det er. Kontrollen foregår ved at du:

– Sjekker de punktene som står i sjekklisten, se skjema for hva som bør undersøkes.

– Huker av når du har sjekket punktet.

– Skriver dine notater i notatfeltet.

– Når alle punkter er sjekket, velger du ett av alternativene under notatfeltet for den videre behandling.

– Klikk så på den grønne lagringsknappen nede til høyre.

Dersom langtidsovervåkingen skal fortsette, vil KK2 legge saken til side og minne deg på den etter angitt periode. KK2 lager et notat med resultatet av din beslutning. Notatet legges under notatkortet på saken. Dersom du velger å vekke saken til live igjen må du gå inn på saken og velge saksgang eller tiltak for videre behandling.

Det er smart å lage en rutine på hvordan man systematisk går igjennom langtidsovervåkningssaker som trenger behandling.