Sette sak på vent

Valget Sett på vent i saksmenyen åpner en dialogboks.

 

 

 

For å redigere hvor lenge saken skal være på vent klikker du på datoen, en kalender åpnes.

Du kan velge å skrive inn hvorfor du setter saken på vent.

Ønsker du en påminnelse på e-post på valgt dato, huker du av “Send påminnelse på e-post”

  • Når en sak er satt på vent, endres valget i stolpen til “Opphev på vent”.
  • Ved å klikke valget reverserer du på vent, og saken er aktiv igjen.

Det lages notat på saken hvor valgt dato fremkommer.