Utleggstrekk

Dette gjelder kun for kommuner.

Oppslag i AA registeret

Kan bestilles av Evry. De tilbyr en egen ident for oppslag i AA registeret via KK2. Ønsker dere å bestille den kontakter dere Evry. Ident og passord må legges inn i KK2-serveren, for å få til dette sender du ident og passord til Kapitalkontroll.

Har du oppslag i AA registeret benytter du menyvalget utleggstrekk i menyen til venstre. Det er tre alternativer ved opprettelse av utleggstrekk.

Husk! Ved opprettelse av utleggstrekk må du sende skyldner et vurderingskjema – VAR, slik at skyldner kan si noe om hvor mye som skal trekket. Ofte trekkes det for lite.

1. KK2 finner en arbeidsgiver.

KK2 oppretter arbeidsgiveren som samskyldner. Denne fanen blir farget rød i KK2 for å vise at det er en samskyldner. Dette er en måte å registrere inn den man skal sende påleggstrekket til.

Arbeidsgiveren hefter bare for et beløp tilsvarende gjennomført trekk eller det trekk som skulle vært gjort.

KK2 oppretter en skyggesak mot arbeidsgiveren. Her lages påleggstrekket ved at KK2 genererer PLT.

KK2 har som standard et påleggstrekk på 20 %. Dersom man ønsker et annet trekk, går man inn i dokumentet og skriver inn trekket i meldingsfeltet.

2. KK2 finner ikke arbeidsgiver
KK2 gir beskjed om at skyldner mangler fast arbeid.

3. Skyldner er trygdet
Formelt har trygdede ikke arbeidsgiver. Kommunene har ikke tilgang til trygdedata og det er ikke mulig å finne ut automatisk om skyldner er trygdet. KK2 vil i et slikt tilfelle gi beskjed om at skyldner er uten fast arbeid. Saksbehandler kan ha kunnskap om at skyldner er trygdet. Da kan han nedlegge påleggstrekk manuelt i KK2. Det gjøres på følgende måte:

Slik lager du utleggstekk manuelt, når skyldner er trygdet eller du mangler tilgang til AA registereret eller arbeidsgiver ikke kommer opp.

Opprett arbeidsgiver som skyggesak. Ved å trykke på skyggesak i menyen til venstre, får du opp bildet som vist nedenfor. Her velger du samskyldnertype; Arbeidsgiver. Er arbeidsgiver registrert i KK2 fra før kan du lete opp arbeidsgiver på navn eller nr. Er det en ny arbeidsgiver registrer du inn detaljene under før du trykker opprett samskyldner og skyggesak. KK2 oppretter nå arbeidsgiveren som en skyggesak og produserer automatisk en PLT.

Ved opprettelse av skyggesak tar ikke KK2 med gebyr, jfr. punktet om skyggesak. Dersom du huker av at samskyldner er arbeidsgiver vil KK2 ta med gebyrene.

Opphev utleggstrekk

Ønsker du å oppheve utleggstrekket går du inn på skyggesaken/arbeidsgiver og velger opphev skyggesak i menyen til venstre. Skyggesaken er nå opphevd.