Visma

VEILEDNING TIL INNLASTING AV FILER TIL KK2

 1. Start opp KK2 fra fagsystemer
 2. Klikk på Les OCR-fil og åpne filen. Da leses den inn i KK2
 3. KK2 produserer bokføringsbilag, sjekk at det er riktig. Eventuelt korriger hvis KK2 sitt forslag er feil.
 4. Ta gjerne en prt.screen av forslaget hvis noe skulle skje
 5. Når alt er ferdig utfylt klikker du på knappen XML bilagsimport
  Endre så filnavnet til datoen filen gjelder (som ofteste dagen før eller fredagen før)
  Bruk xx.xx.10.XML  (eks. 08.06.10.XML)
  Klikk på knappen Lagre
  Filen er nå lagret med navnet xx.xx.XML
  Klikk så 2 ganger på knappen med grønn hake nede til høyre.
  Utskrift over posteringene kommer på skriveren.
 6. Start så opp Unique Økonomi
  1. Gå til regnskap
  2. Gå til Registrering
  3. Gå til ”Import av regskapsbilag (XML)”
  4. Hak av for filen du skal hente inn (eks. 06.06.XML
  5. Klikk Start
  6. Hak av for forhåndsvisning på skriver og skriv ut
  7. Gå til siste side
  8. Lukk vinduet
  9. Filen har nå endret navn til READ_xx.xx.XML (eks. 08.06.XML)
  10. Lukk vindu
  11. Gå til Registrering av bilag
  12. Bla deg frem med TAB tasten til BJORNPBO
  13. GODKJENN
  14. POSTERING
  15. Start lokalt
  16. LUKK
  17. LUKK

Gå tilbake til KK2 og klikk på Kontroller KK2 mot økonomisystem.

Oppdragsgiver

For å utnytte KK2 sin strategi med sakstilpasset innfordring overføres alle misligholdte krav for en oppdragsgiver direkte inn i riktig saksgang i KK2.
Oppsett av oppdragsgivere i Visma Enterprise ser på på skjermbildene nedenfor.

visma3_clickimage
visma2_clickimage

visma_clickimage