Oversiktsfanen

Nedenfor firkanten med person- og kravsopplysninger finner du en fanemeny. Du velger fane ved å klikke på den du ønsker. Her står vi i oversiktsfanen, og denne fanen er da merket blått. Alle tiltak i valgt saksgang vises i dette bildet. Både sendte tiltak og tiltak som skal sendes. Når et tiltak er sendt vil […]