Lage debitornotat

Dette valget åpner en dialogboks for registrering av debitornotat.

Debitornotat er et notat knyttet til debitornummeret. Dette vil fremkomme på alle saker registrert på denne debitorenen. Debitornotat er ikke rediger- eller slettbare. Dersom et debitornotat ikke lenger er aktuelt, må et nytt korrigerende debitornotat lages.

 

Notatet fremkommer i eget kort: