Opprette eller endre kreditor

Systemet er bygd opp med en overordnet Organisasjon/kommune som har en eller flere kreditorer. Det er ingen begrensning på antall kreditorer, men alle har en.

Endring av kreditoropplysninger
 • Logg inn i systemet
 • Gå til menyvalget ->Administrasjon
 • Velg rediger kreditor
 • Endre opplysningene og lagre

Hvilke opplysninger kan endres her:

 • Grunnleggende opplysninger, navn, adresse og kontaktinformasjon
 • Språkform, systemet har både bokmål og nynorsk og produserer den målformen som er angitt her
 • Papirtype giro, her kan man velge vanlig eller pressfals
 • Postdager, angir hvor mange dager etter forfall systemet skal avvente før neste tiltak produseres
 • Konto, IBAN og Swift, det er disse som fremkommer på dokumenter som sendes ut
 • Behandlingsterskel, den angir når systemet avslutter en sak ut ifra total saldo. Den har en defaultverdi på 210, men kan endres. Ønsker man en annen verdi, huk av i boksen og sett inn verdien.
 • Feriestopp, huker man av her settes kreditoren på feriestopp og produksjon av dokumenter stoppes. Det fremkommer en status på førstesiden i KK2 som viser status Feristopp. For å fjerne huk vekk og lagre.
 • Fortrykt blankett, har man det, huk av her.
 • Entydig fakturanummer, er det huket av her betyr det at systemet ikke vil godta innregistrering av duplikat fordrinsnummer/tekst.