Kumulasjon – slå sammen saker

I KK2 kan du kumulere / slå sammen debitor sine saker, i menyen til venstre inne på saken finner du valget kumulasjon. Du får da opp et bilde av alle debitors saker, her kan du kumulere / slå sammen sakene ved å huke av foran saken og lagre. KK2 spør så hvilken sak du vil kumulere til velg og lagre. Sakene er nå slått sammen.

NB! Saken du kumulerer til blir en hovedsak hvor alle fordringer samles. De resterende sakene vil stå som avsluttet inntil kumulasjonen eventuelt blir opphevet.

Skjermbilde fra en fiktiv sak.

Etter sakene er slått sammen ser du at den nye saken har fått status H som betyr at det er en hovedsak. Den er nå ikke åpen for å kumuleres. Skulle du ha behov for å kumulere flere saker inn må du oppheve de sakene som er kumulert, og kumulere alt på nytt.

Etter kumuleringen får du et nytt ” infokort” på saksiden din med referanse til hvilke saker som er kumulert inn i saken du er inne på.

Når skal man slå sammen saker
Å slå sammen saker gjøres dersom det neste tiltaket er av en slik art at det er hensiktsmessig å slå saker sammen. Eksempelvis kan begjæring om tvangssalg være et slikt tiltak. Man kan bare slå sammen saker som er kommet like langt i innfordringsløpet.

Oppheve kumulering

Hvis du skal oppheve en kumulering går du inn på saken som er kumulert inn. Her har du fått et nytt valg i menyen opphev kumulering. Trykker du på denne oppheves kumuleringen og saken blir aktivert som egen sak igjen.