2. Arbeidsliste

Dette kortet viser deg hvor mange saker du har saksbehandlet og hvilken status de har. Klikker på teksten får du en oversikt over hvilke saker det gjelder

Forfallsliste dokumenter. Ved å klikke på valget får man opp hva KK2 har planer om å sette i verk de nærmeste 14 dagene. Sakene vil komme opp på listen den dagen tiltaket iverksettes. Det vil si eks. 14 dager + løpedager (2-7 dager avhengig av hva dere har valgt)

Videre viser forfallslisten oversikt over saker som trenger vurdering. Oversikt over alle typer krav som ligger i forfallslisten finner du her

 

 

1. Saker som snart foreldes
Her ser du saker som vil foreldes om kort tid. Du kan klikke på saksnummeret, da kommer du inn på saken og vil se konkret hvilken dato saken foreldes. Sakene vil komme opp på denne listen 4 måneder før foreldelse. Du har da tid til å gjøre tiltak for å forlenge foreldelsesfristen på saken. Foreldelsesfristen er i hovedregel 3 år. Det vises til lovens § 2.

I foreldelseslovens § 4 – § 9 er det gitt egne frister for spesielle krav:

 • Bankinnskudd foreldes 20 år etter at det er gitt melding etter finansavtalelovens § 23
 • Fordring hvor det er utstedt gjeldsbrev foreldes etter 10 år
 • Pensjon, føderåd etc. som utbetales med bestemte mellomrom foreldes 10 år etter at siste ytelse ble sendt. 
 • Kausjonisters forpliktelse foreldes samtidig med foreldelse av hovedfordringen. Det har ikke betydning om garantiansvaret ikke kan gjøres gjeldende før betaling er forgjeves forsøkt innfordret hos hovedskyldner. 
 • Dersom et krav er mot flere skyldnere og en gjør opp kravet før hans forpliktelse er foreldet, er foreldelsesfristen 1 år for regresskravet mot medskyldner. 

Krav på skadeerstatning foreldes 3 år etter at man fikk kunnskap eller burde skaffet seg kunnskap om skaden.

Tiltak som kan forlenge foreldelsesfristen er:
Erkjennelse av kravet, da får du 3 nye år. Erkjennelse kan være:

 • Skrive under en betalingsavtale 
 • Be om betalingsavtale 
 • Si eller skrive til kreditor at man skylder pengene 
 • Betale renter på hele kravet  
 • NB! Delbetaling er ikke erkjennelse av mer enn delbetalingen

Dom for kravet, da får du 10 nye år. 

 • Tvangsfullbyrdelse, det er begjæringen som avbryter foreldelsen. Dersom kommunen kan holde utleggsforretningen selv, avbrytes foreldelsen når forretningen er berammet. Du får da 10 år regnet fra slutningen av forretningen. 
 • Konkurs, Konkurs avbryter foreldelsen, jfr. Lovens § 18. Det er når begjæringen kommer til tingretten at foreldelsen avbrytes. Så lenge konkursbehandlingen pågår, løper ingen foreldelsesfrist. Anmeldelse av krav i konkursbo stanser også foreldelse. Blir fordringen anerkjent i boet løper ny frist på 10 år fra slutning av boet.

2. Saker som er til behandling i forliksrådet
Dette er bare en informasjon om hvilke saker som er til behandling i forliksrådet. Når saken er avholdt skal det legges inn avholdt og forkynt. Da fortsetter KK2 å jobbe med saken.

3. Saker som har tvangstiltak til behandling
– BDT – går det for lang tid (mer enn 3 måneder), purr.

4. Saker som har blitt overdekket
– Står pengene på din konto står det trygt. Er det feil kan du rette opp i det. Har dere flere saker kan du motregne. Gå inn på debitor og sjekk om de har andre saker.

– Overdekket fjernes fra listen ved å korrigere kravet og trykk stopp kontroll mot økonomisystem.

5. Saker som er satt på vent

Dette er en oversikt over hvilke saker du har på vent.

6. Saker med betalingsavtale
Dette er en oversikt over hvilke saker du har med betalingsavtaler.

7. Langtidsovervåkning til behandling
Viser hvilke saker som ligger til langtidsovervåkning som må behandles. Trykk på saksnummeret og du kommer inn i følgende bilde (Dette er illustrasjon av nedre del av bildet, hvor tiltak skal iverksettes) for å lese mer om hva man skal undersøke og hva man leter etter, se skjema for langtidsovervåkning. Bildet viser en sjekkliste som skal avdekke om det har skjedd endringer i skyldner sin situasjon. Huk av om noen av forholdene i sjekklisten stemmer. Se skjema for hva som bør undersøkes. Skriv notat og velg en av de 3 siste valgene. Valgene du gjorde i sjekklisten og notatet du skrev vil bli lagt til på saken.
Det er lurt å skaffe seg en rutine på hvordan man systematisk går igjennom langtidsovervåkningssaker som trenger behandling.

8. Saker som mangler innbetaling av utleggstrekk fra arbeidsgiver
Her må du gjøre en kontroll på hvorfor utleggstrekket ikke har blitt innbetalt og gjøre tiltak etter hva du finner. Tiltak kan være å avslutte utleggstrekket og fortsette innfordringen mot skyldner eller endre arbeidsgiver om skyldner har endret arbeid.