Endre foreldelsesfrist etter dom og utlegg

Den alminnelige foreldelsesfristen er i hovedregel 3 år fra hovedstolens forfall,  det vises til Foreldelseslovens § 2. Dom i forliksrådet og utleggsforretning hos namsmannen bryter denne foreldelsesfristen og man får nye 10 år fra dommen eller utlegget til å kreve inn kravet.

Slik registrerer du den nye foreldelsesfristen i KK2:

Etter at dommen eller utlegget er mottatt går du inn på saken. Trykk på tiltaksforkortelsen, BDT i dette tilfellet:

 

Du vil få opp et bilde tilsvarende det nedenfor. Skriv inn avholdt og forkynt dato, klikk ok.

 

Den nye foreldelsesfristen vil fremkomme i Fordringer-kortet som vist nedenfor: