Integrasjonsoppsett

KK2 har webserviceintegrasjon mot Visma og Xledger. Løsningen henter og leverer data mellom systemene basert på ett sett forhåndsdefinerte verdier. Verdiene kan oppdateres i KK2 under Administrasjon -> Kreditor ->Regnskapsintegrasjon.

Bokføringsvalg 

  • Selskap: Selskapsnummer i økonomisystemet
  • Bilagstype: Bilagstype i regnskapet hvor betalinger fra KK2 skal bokføres
  • Konto for bank, renter og omkostninger: Hovedbokskontoer som benyttes ved bokføring av betalinger fra KK2.
  • Avdeling og prosjekt: Kontostreng for inntektskontoene salær og renter
  • Bilag godkjennes i Visma: Her kan du huke av om du ønsker dette.

Oppsett av reskontroer

Alle reskontroene som benyttes / det overføres saker fra og bokføres betalinger til må legges inn. Her legger man inn konto (til bokføring av betalinger gjeldene krav i denne reskontrotypen), reskontrotype og hvilken saksgang man ønsker at KK2 skal benytte når en sak overføres til innkreving.

Endre saksgang eller konto

Du må opprette en ny linje med oppdaterte detaljer, så sletter du linje som er erstattet.