Lag avdragsavtale

Valg for maks perioder og maks beløp på kreditornivå

Kommunen kan velge å sette et maks antall terminer og maks beløp for å kunne inngås. Et eksempel kan være at avtaler kan kun inngås med maks 10 terminer og på saldo inntil 50.000. Som default ligger det inne 999 terminer og uten maks beløp, maks beløp står da lik saldo. Ved endring av maks grenser, send mail til support@kapitalkontroll.no

Lage avtale

Valget åpner en dialogboks, her kan du velge å lage forslag til avtale etter terminbeløp eller antall perioder.  Først velger du terminbeløp eller antall terminer

Nedenfor har vi valgt å sette terminbeløp, skriv inn ønsket beløp og klikk lag forslag til avdragsavtale

Du får nå opp et forslag til avtale, her kan du redigere beløpene for de ulike terminene. Forslaget rekalkuleres ettersom du endrer, hvis du huker av for fordeling fordeler restavdragene seg jevnt, hvis du lar valget stå tomt vil en endring av avdragene kun justere siste termin.

Velg intervall på avtalen, hver uke, hver måned osv. Velg første forfall (Systemet vil sende ut avdragsgiro 14 dager før valgt forfall. ). Ønsker du at det skal skrives gjeldsbevis, avtaledokument eller at det ikke skal sendes giro huker du av valgene for dette.

Når alle valgene er fylt inn får du valg om å lage avtalen.

Når avtalen er laget ser du avtalen under eget kort i saksiden. KK2 vil korrigere foreldelsesfrist på fordringene.

 

Sende SMS varsling på avdragene

Ønsker du at det skal sendes sms varsling til debitor på avdragsterminene må du legge inn debitors mobilnummer under debitoropplysninger og huke av for SMS.

Slette avdragsavtale

Valget i menyen endres til slett avdragsavtale. Trykker du på dette valget, slettes avtalen. Ønsker du å korrigere avtalen må den aktive avdragsavtalen slettes før en ny avtale kan lages.

Hva skjer hvis avdragsavtalen misligholdes?

Hvis avtalen misligholdes vil KK2 avslutte avtalen og starte saksgangen der den er kommet. Er det ikke fremtidige tiltak vil ikke nytt tiltak automatisk bli produsert og saken må følges opp manuelt. For å sikre at du får et tiltak kan du passe på at det er en saksgang med fremtidige tiltak aktivert.

Har du f.eks vurderingsmelding på saken når avtalen inngås, slett vurderingsmeldingen før du lager avtalen, da vil du få vurderingsmeldingen på nytt om avtalen misligholdes.