Debitorer

Skriver du en a i søkefeltet får du opp alle debitorer på a, som vist nedenfor. Skriver du @, får du opp alle debitorer. Skriver du @dal, får du alle med denne kombinasjonen i navnet osv.