Ettergivelse

Dette valget åpner en dialogboks hvor du kan registrere ettergivelsen. Velg først hva du vil ettergi, deretter beløp og eventuelt en kommentar.

Du kan ettergi hele beløpet eller deler av:

  • Salær
  • Renter
  • Omkostninger
  • Alt

Ønsker du å ettergi deler av rentene, setter du inn ønsket ettergitt beløp, og renter og lagre.

Ettergivelsen kommer inn under innbetalinger, men merket som ettergitt. Dette kan du slette ved å klikke på den blå datoen til venstre i innbetalingskortet, for så å velge slett.