Oppstilling og utregning av kravet

Her ser du en oversikt over kravet som består av:

  • Hovedstol – summen av fordringene på saken.
  • Renter – beregnet fra forfall på fordringene.
  • Omkostninger – når det produseres tiltak ved rettslig innkreving påløper omkostninger på saken. De fjernes om tiltaket slettes.
  • Salær – påløper ut ifra hvilke tiltak som er produsert på saken. De fjernes om tiltaket slettes.
    • Inkassovarsel – kr. 70.
    • Betalingsoppfordring – kr. 210.
  • Innbetalt – eventuelle betalinger på saken.
  • Saldo – summen av hovedstol, renter, omkostninger, salær og innbetalinger.

Dersom du vil se detaljert utregning klikker du på knappen Utregning. Du får opp en dialogboks med hele utregningen.