Gjeldsordning

KK2 gir mulighet til å registrere en vedtatt gjeldsordning. Klikk på teksten gjeldsordning under generelt-fanen i KK2. Da kommer følgende bilde opp:

Du registrerer inn følgende opplysninger
Terminlengde – hvor ofte skyldner skal betale, månedlig er standard.
Gjeldsordningsnummer – G2019-xxxxxx.
Avdragsstørrelse – hvor mye skyldner skal betale hvert avdrag.
Første Termin – når første termin skal betales.
Siste termin – når første termin skal betales.
Boksen Skriv ut avtaledokument er huket av automatisk, det er for å registrere gjeldsordningen.

Ikke send giro på avdrag – huker du av her vil ikke KK2 produsere giroene og de må skrives ut manuelt. Du skriver ut alle giroer ved å trykke på skriverknappen i avdragsbildet.

Ved mislighold av gjeldsordningsavtalen
Dersom ordningen går sin gang og skyldner oppfyller sine forpliktelser, vil KK2 hvile. Dersom ordningen misligholdes vil KK2 si i fra til saksbehandler og det vil komme opp på forfallslisten.

Dersom ordningen misligholdes, gå inn på dokumentbiblioteket og lag dokumentet begjæring om opphør av gjeldsordningen. Skriv inn i meldingsboksen om årsak. Eks. “Beløpet er ikke betalt, bør følges”. Gjeldsordningsnummer påføres direkte på dokumentet.

Gjeldsordning hvor man ikke får noe dekning
Registrer ordningen selv om du ikke vil få dekning, slik at kravet kan følges opp og kravet frafalles når gjeldsordningen er ferdig.