Legg til manuell innbetaling

Klikk på valget og du får opp en dialogboks hvor du kan registrere en innbetaling manuelt.

Når det er registrert en innbetaling, opprettes det et nytt kort for innbetalinger. I kortet fremkommer Opplysninger om innbetalingen. Ved å klikke på den blå datoen til høyre, får man opp en side hvor innbetalingen kan redigeres eller slettes. Er det en manuell innbetaling som skal bokføres i regnskapet så må du markere knappen som grå (dette gjelder kun de med wsinkasso og Xledger).

Dersom du benytter Visma eller Xledger integrasjon har du et eget valg for skal ikke bokføres. Dette benyttes når man legger inn en betalingslinje som ikke skal opp på bokføringsforslaget og bokføres i regnskapet.