Import av saker, OCR, betalinger fra regnskap

Dette valget kommer bare opp for de som ikke bruker KK2Agenten

  • Hvis du har wsinkasso, se her
  • Hvis du benytter import via Excel
  • Hvis du har Xledger, ser her