Tiltak og endring av saksgang

Her ser du tiltak som er laget og fremtidige tiltak, de er sortert etter produksjonsdata.

Skal du lage et nytt tiltak klikk på valget tiltak i menyen til venstre, eller klikk t, jfr. Nedenfor.

Skjermbilde 2019-01-03 13.45.34.pngHurtigknappene:

Det er tre hurtigknapper:

  • IKV (inkassovarsel).
  • PUR (purring restbeløp forsinket betaling).
  • 418 (varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18).
  • DOK. PAKKE (dokumentpakke).

Klikker du på en av dem produserer KK2 tiltaket eller lager en PDF-fil med valgte dokumenter.

Endre saksgang:

Øverst til høyre i tiltakskortet finner du saksgangen. Du endrer ved å klikke på nedtrekksmenyen og velge den nye saksgangen. Husk at siste tiltak som er opprettet på saken, må passe til den nye saksgangen. Hvis det nye tiltaket ikke er i saksgangen vil KK2 oppfatte at saken behandles manuelt.

 

Klikk på den røde søppelkassen. Klikk lagre, eller enter, i dialogboksen og tiltaket er slettet. Det opprettes et notat som registrerer slettingen.