Integrasjon mot WSinkasso

[tabs][tab title=”Intro “][toggle title=”Intro til integrasjonen”]

Automatisk utveksling av data mellom KK2 og Visma- Enkelt og effektivt.

Integrasjonsløsningen forbedrer kommunikasjonen mellom KK2 og Visma. Løsningen deler data mellom systemene gjennom webservice. Alle funksjonene ligger nå i Visma eller i KK2. De nye funksjonene i KK2 ligger i menyen på hovedsiden.

Med Integrasjonsmodulen i KK2 kan du

1.) Henter fakturaer som er klar for inkasso
2.) Oppdatere Visma med KK2 sine saksnummer
3.) Henter alle betalinger og korreksjoner fra Visma
4.) Leser OCR-filer og leverer bilag til Visma
5.) Funksjon for å konvertere tidligere overførte saker i KK2

[/toggle][toggle title=”Hva trenger du for å benytte WSInkasso”]

Hva trenger du for å bruke WSinkasso

1.) I KK2 må du ha oppsett for Vismaintegrasjonen, det faktureres tilsvarende en årsavgift for å konvertere til løsningen (engangsbeløp).

2.) Lisens på WSinkasso i Visma, hvis dere ikke har dette bestilles det hos din Vismakontakt/ansvarlig via prosjektkontoret@visma.no

3.) SSL Sertifikat. Webservicen krever at det er installert Redirect funksjonalitet på en DMZ-server som settes opp med en Internet Information Service på DMZ. Dette gjøres ved hjelp av et SSL sertifikat knyttet til en offisiell webadresse (FQDN). Anskaffelse av sertifikat og installering kan bestilles gjennom prosjektkontoret@visma.no

Forberedelser KK2

1.) For å kunne benytte integrasjonen må KK2 kobles mot WSinkasso i Visma. Dette er en installasjon som gjøres av Visma og oppkoblingsdetaljene i installasjonsrapporten sendes KK2.

2.) Det må defineres saksganger for hver enkelt oppdragsgiver. Saksgangene legges inn i KK2 og benyttes ved overføring av saker fra Visma.

3.) Konteringsinformasjonen på innbetalinger fra KK2 til Visma legges inn i KK2

Forberedelser Visma

1.) Det må settes opp purrerutiner for EWS (purrekoden for overføring til ekstent inkassosystem)
2.) Purrerutinen knyttes opp til alle oppdragsgiverene
3.) Det må opprettes en bilagskode for innbetalinger fra KK2

[/toggle] [/tab][tab title=”Nye saker”][toggle title=”Opprette saker”]

For å overføre saker fra Visma til KK22 må det opprettes og godkjennes et purreforslag i Visma.

Logg inn i Visma

 1. Gå til Innfordring via Økonomi og Innbetalingsrutiner
 2. Trykk Lag nytt forslag
 3. Velg reskontrotype
 4. Sett inn EWS eller PEWS/PWS i purretype og purrekode
 5. Kjør rapport

 

 1. Kjør rapport og velg forhåndsvisning
 2. Du får opp en forhåndsvisning av forslaget.
 3. Lukk
 4. Du ser nå at det står Forslag og her kan du gjøre endringer som å ta vekk fakturaer som ikke skal med. Gå da til fanen Faktura. Her kan du slette de fakturaene du ikke skal ha med.
 5. Når du er fornøyd trykker du godkjenn

 

 1. Du må nå trykke deg gjennom bilagsregistrering, her må du velge en bilagskode (ikke bilagskoden for KK2) Velg en som ikke har noen begrensninger. Det opprettes ikke noe bilag.
 2. Trykk da på Kjør Rapport

 

Purreforslaget er nå godkjent og klar til å hentes inn i KK2

 1. Logg deg inn i KK og velg Import av nye saker i menyen
 2. Det er saksbehandler som logger seg inn som blir registrert som saksbehandler
 3. Vent mens KK2 jobber
 4. Når du ser at antall saker er økt er importen gjennomført og sakene opprettet i KK2
 5. Du får nå Inkassovarslene på e-post
 6. Sakene i KK2 er oppdatert med kjøringsnummer
 7. Fakturaene i Visma er oppdatert med saksnummer fra KK2 se bilde under Eksternt saksnummer

HUSK OPPRETT ET og ET forslag om gangen som du henter inn i KK2.

[/toggle][toggle title=”Saker kommer ikke over til KK2″]Hvis du har lagd et purreforslag og godkjent men sakene kommer ikke over til KK2.

Mulig årsak
Gå inn i Visma og sjekk at saken har status godkjent. Har den status distribuer må du kontakte Visma for support. Da har man ved en feiltagelse trykt feil under godkjenning av et purreforslag og den vil ikke komme over til KK2.

 

[/toggle][toggle title=”Oppdatere eksisterende saker i KK2 med wsinkasso”]Hvis du har brukt KK2Agenten tidligere og ønsker å gå over til WSinkasso er det mulig å oppdatere alle eksisterende saker i KK2 med ID nr fra Visma.

Når du har oppdatert sakene kan du benytte integrasjonen med å bokføre betalinger og hente betalinger fra Visma.


[/toggle][/tab][tab title=”Lese OCR”][toggle title=”Innlesning av OCRfilen”]Lesing av OCR-filen skjer fra menyvalg inne i KK2.

Du henter OCRfilen i banken og legger på lokalt område på maskinen din.

Logg inn i KK2 og gå til menyvalget – Import av OCR
Velg Fil og let frem OCRfilen du har lastet ned til eget område og åpne.

KK2 leser nå betalingen inn i systemet og du får en kvittering på hvilke saker som er lest inn.

 

 

 

 

 

Betalingen har nå lagt seg på sakene i KK2 og oppdatert saldo. Saker under behandlingsterskel er avsluttet.

 

Neste steg er å Generer Bokføringsforslag
Når du har lest inn OCRfilen går du til menyvalget Bokføringsforslag.

Her får du opp bokføringsforsalget KK2 har generert basert på din OCRinnlesning. I forslaget nedenfor ser du hvordan KK2 bokfører innbetalingen. KK2 har en logisk oppdekning og forslaget stemmer som regel. Hvis du vil flytte en betaling eller du har en betaling som ikke skal med kan du gå inn på saken å endre og trykke på menyvalget Bokføringsforslag på nytt, da er det oppdatert med endringene dine.

Har du ingen endringer trykker du Bokfør forslag i Visma. Bilaget sendes nå til Visma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrere bilaget i Visma

Gå inn i Visma og let frem bilagene på brukeren WS-infe. KK2 generer et bilag pr. dato for reskontro og et for renter og et for gebyr. I eksemplet ovenfor vil du få 3 bilag som må registreres i Visma. Når det er gjort er rutinen ferdig.

 

[/toggle][toggle title=”Hvordan endrer jeg bokføringsforslaget”]Hvordan endrer jeg bokføringsforslaget?

Flytte betalinger mellom 2 saker 

 1. Gå inn på saken du skal fjerne betalingen fra og slett (Ta vare på betalingsdetaljene)
 2. Gå inn på saken du skal legge betalingen på.
  1. Gå til avdragsfanen og legg inn betalingen. Lagre

Du kan nå gå tilbake til forsiden i KK2 og trykke på bokføringsforslag. Endringen skal nå vises og betalingen bokføres mot ny sak/fordring.
[/toggle][toggle title=”Legge inn manuelle innbetalinger “]Hvordan legge inn innbetalinger

Registrering av manuelle innbetalinger

Noen ganger betaler skyldner uten kid og dere får en liste fra banken over manuelle betalinger som ikke kan leses via OCR.

 1. Gå inn på saken betalingen gjelder
 2. Gå på avdragsfanen
 3. Lag ny innbetaling og legg inn beløp + dato.  Lagre

Innbetalingen legger seg på bokføringsforslaget og kan importeres/sendes Visma.
[/toggle][toggle title=”Flytte betalinger som allerede er bokført mellom saker “]Hvis man vil flytte betalinger i KK2 som allerede er bokført i regnskapet, hva da?

 1. Gå inn på saken du skal fjerne betalingen fra og slett (Ta vare på betalingsdetaljene)
 2. Gå inn på saken du skal legge betalingen på.
  1. Gå til avdragsfanen og legg inn betalingen, huk av for skal ikke bokføres. Lagre

Da vil ikke betalingen komme opp på bokføringsforslaget, endringen er kun gjort i KK2
[/toggle][/tab][tab title=”Betalinger i Visma “][toggle title=”Hente betalinger fra Visma”] Oppdatere KK2 med betalinger fra Visma

For å hente betalinger gjort til kommunens ordinære konto.

Klikk på menyvalget Betalinger fra Visma 

KK2 henter over alle nye betalinger på eksisterende saker i KK2. Du får en kvitteringsliste over hvilke innbetalinger som ble registrert.
[/toggle][toggle title=”Betalingene kommer ikke over”]Hva kan være feil?

Årsken til at betalingen ikke kommer over skyldes en innstillingsfeil eller at det har vært brudd i kommunikasjonen ved overføring av saker. Ta kontakt med oss så ser vi på problemet med dere for å finne årsaken og rette den.

[/toggle] [/tab][tab title=”Feilmeldinger”][toggle title=”Overføring av saker”]

Faktura kommer inn som negativ betaling.

Hvis en korrigering i regnskapet kommer inn i KK2 som en negativ betaling skyldes det en feilføring i Visma. I Vismaloggen vil den se slik ut  <Transaksjon Type=”20-UTG. FAKTURA” Kategori=”0″> De endringene som er gjort på reskontro med kategori 0 overføres KK2.

 

Det kommer tekst tilfeldig fakturering på saker som overføres.

Teksten til fakturaen hentes fra teksten som brukes ved fakturering. Be kunden være bevist når de fakturerer. Eksempelvis: Barnehage mai 2017 osv. Da slipper de mange telefoner når IKV går ut.

 

Feilmelding: Ingen nye fakturaer på EWS.

 • Sjekk at det er fakturaer i forslaget
 • Sjekk at forslaget er godkjent
 • Sjekk at det er satt opp riktig purrekode på kommunen i klienten

 

 

[/toggle][toggle title=”Lese OCR”]

[/toggle][toggle title=”Bokføringsforlsag”]

Feilmelding: Finner ikke reskontrotype for ((Saker)Avdeling) Se sak xxxxx 

Feilmeldingen sier at det ikke ligger inne reskontrotype på avdeling i saken. Gå til saken KK2 henviser til og på genereltfanen, hvis det ikke ligger Avdeling der eller en ikke eksisterende avdeling, legg til riktig og lagre (i eksemplet nedenfor ligger det inne K010). Forsøk å sende bokføringsforslaget til Visma på nytt.

 

[/toggle][toggle title=”Diverse”]

[/toggle][/tab][/tabs][tab title=”Tab Two”]

[tabs][tab title=”Lovverket “][toggle title=”Oversikt over lovverket til bruk i innkreving av penger”][/toggle][/tab][/tabs]