Lag nytt notat

Dette valget gir en dialogboks hvor du kan skrive inn notatet.

Legge til PDF fil

Du kan laste opp en PDF-fil som vedlegg til notat ved å klikke på valget for dette.

E-post påminnelse på notat ved forfall

Du kan få en påminnelse om at notatet forfaller ved å huke av for dette i boksen “Send påminnelse på epost”. Påminnelsen vil også komme i Dagens meldinger fra KK2.

Redigere og slette notat

Notat kan redigeres ved å klikke på den blå datoen til venstre i notatkortet. Ved klikke der kan man endre notatet, forfallsdato, velge e-postvarsel ved forfall og legge til PDF-fil.

Sletting og redigering er kun mulig samme dag som notatet er laget, senere er disse mulighetene stengt.