Oversikt over tidligere bokførte betalinger

Dette menyvalget gir deg en oversikt over hva som ble bokført på hvilken dato. Dette inkluderer både betalinger fra økonomisystemet og OCRinnbetalinger. Ønsker du ytterligere informasjon om betalingen kan du gå inn på saken og se på betalingen, her ser du i teksten om det er en OCR eller en betaling fra regnskapet. Du ser også oppdekningen av betalingen inne på saken under innbetalinger.

  • Velg måned i øverste kolonne og dato under periode.
Legg innbetalinger tilbake i bokføringsforslaget

Har du behov for å legge betalingene tilbake i bokføringsforslaget for å produsere nytt bokføringsforslag eller ny bokføringsfil kan du gjøre det. Klikk på knappen og gå tilbake til bokføringsforslaget. Betalingene ligger nå her.