Lag skyggesak

Skyggesak opprettes her, både samskyldner og skyggesak opprettes i en handling.

Velg først samskyldner. Her kan du søke på navn eller debitornummer (reskontronummer) og KK2 vil foreslå mulige samskyldnere. Velg den som passer, dersom ingen passer må du registrere inn ny samskyldner. Når du klikker opprett skyggesak lager KK2 samskyldner og skyggesak.

Skyggesaken fremkommer i eget kort på saken

 

 

 

Oppheve skyggesak

På skyggesaken i dette tilfellet sak 0221-00000038 har du nå fått et nytt valg som heter Opphev skyggesak D under Annet i menyen. Klikker du på dette valget oppheves skyggesaken.