På vent

 Under generelt fanen finner du på vent funksjonen. Bruker du den, settes saken automatisk på vent i 14 dager. Etter 14-dagers perioden går saken så videre i saksgangen den er lagt i. På vent funksjonen aktiveres ved å klikke på firkanten til venstre for teksten. Da kommer det en hake i firkanten. Trykk så på […]