For IKT personell

Teknisk beskrivelse av KK2Agenten 1. KK2Agenten skal ligge på innsiden av brannmuren og kan installeres med disse alternativene: a.) På brukerens maskin b.) På servervolum c) På terminalserver 2. KK2Agenten er et kommunikasjonsprogram som skal ha en ODBC-forbindelse mot Regnskapsdatabasen (Oracle/MS SQL-server) og en kommunikasjon mot KK2-serveren med Web Services (SOAP). Web Service går på […]