Hvem hefter for eiendomsavgiftene ved eierskifte og mangelende tinglysning

Spørsmål: En person som har kjøp en eiendom, der han ikke har fått den tinglyst.Er det han som har kjøpt eller er det tidligere eier som eiendommen er tinglyst på som er ansvarlig for de kommunale avgifter?Selger har kjøpekontrakt og nekter å bet de kommunale avgifter da det ikke er hennes skyld at kjøper ikke […]