Agresso

Agresso Innlesning av OCR Ocr KK2 fila i banken. Logger på bank. Krysser av for rett fil  Henter opp KK2 agenten. Trykker på Les OCR fil Kommer inn på import området, hvor alle filene ligger..Dobbelt klikker på rett fil…Og open Posteringsforslag fra KK2 kommer opp i KK2Agenten, her kan du gjøre endringer. Når konteringen ser […]