Motregning skatt

Dette gjelder kun for kommuner 

Administrasjon av motregning

Alle kommuner kan selv velge om de ønsker at legalpantekravene skal oversendes SOFIE for motregning via KK2.

  1. Valg av motregning gjøres på kreditornivå.
  2. For at kravene skal sendes til motregning skatt må man gå inn på Administrasjon i KK2 og velge Motregning skatt i Kreditor-kortet. Her må man ha huket av Sofiemotregning eiendom dersom man ønsker automatisk motregning mot SOFIE.
  3. Dersom kommunen velger motregning av skatt vil alle krav som ligger i en av legalpant løypene tas med.

Spesialtilpasning av motregning

Inne på administrasjonssiden i KK2 har man mulighet til å spesialtilpasse hvilke av kravene som ligger i legalpant løypene som skal medtas på motregningen. Følgene kravstatuser kan utelates fra motregningen ved å fjerne avhukningen inne i administrasjonen:

  • Saker med avdragsavtale
  • Saker som er på vent
  • Saker på langtidsovervåking
  • Skyggesaker

Hva innebærer aktivering av motregning

Motregning er en innkrevingsmulighet blant flere.  Dersom du har valgt motregning vil motregningen gjennomføres.  Dersom skyldner har betalt etter at motregningen er sendt Skattemyndighetene vil du få overdekning på saken.  På grunn av den høye løsningsgraden i KK2 anbefales det å vurdere dette valget grundig.

Når innbetalingene fra SOFIE kommer- håndtere betalinger

SOFIE styrer utbetalinger til den av bankkontoene hos “Motregner” som er oppført som primærkonto. Kommunene skal derfor ikke legge inn bankkontonr i filene sine. Dersom kommunen har god kontakt med “sin” skatteoppkrever, der de fleste motregningene vil utføres, kan de avtale hvilken bankkonto som skal stå som primærkonto mens alle motregnede beløp blir overført skatteoppkreverens bankforbindelse.

Når gyldig KID opplyses på fila, vil det være helt avgjørende at kommunens økonomiavdeling følger opp med å forsikre seg om at skatteoppkrever husker å eventuelt endre primærkonto midlertidig til alle motregningene er overført til den bankkonto hos mottaker som leser optiske innbetalinger. Og etterpå huske på å endre tilbake etter at utbetalingene er mottatt i banken.

Organisasjonsnummer
Hvis du har krav med feil/ugyldig org.nummer i legalpante løypen vil alle kravene dine bli avvist av skattedirektoratet. Sjekk derfor at alle kravene i legalpant har gyldig org.nr i henhold til hva som er registrert inn som gyldig motregner i SOFIE.

Hvilke krav kan motregnes?
Svaret finner vi i skattebetalingslovens kapittel 13:

Der kommer det fram at skattepengene kan gå til å dekke manglende betaling av:
* Skatte- og avgiftskrav
* Arveavgift
* Merverdiavgift
* Eiendomsskatt
* Avfallsgebyr
* Feieavgift
* Vann- og kloakkavgift
* Parkeringsgebyr og piggdekkgebyr
* Skyldig underholdsbidrag
* Feilutbetalt stønad etter arbeidsmarkedsloven
* Feilutbetalte trygdeytelser

Hindre krav i å komme med på motregning
Hvordan hindre at noen krav kommer med på motregningen?
Gå inn på saken under Generelt og velg manuell saksgang. KK2 henter krav basert på hvilken saksgang de ligger i.

Når sendes motregningsfilen?

Motregningsfilen sendes hver natt.